Bro- og Tunnelselskapet har fått nytt navn BT Signaal, samt ny profil og ny hjemmeside.
Gå til BT Signaal sin hjemmeside
her